Faginnredning

Kantine- og kjøkkenløsninger

komplette kjøkkenløsninger – spesialtilpasset kundens behov

Faginnredning leverer komplette kjøkkenløsninger – spesialtilpasset kundens behov og byggets krav. Vi er en solid samarbeidspartner for byggherre, bedrifter eller aktører innenfor storhusholdning. Vi er autorisert leverandør av Corian og er en fullskala hvitevareforhandler.

Praktiske kantineløsninger

Faginnredning sørger for en praktisk kantineinnredning, som også ivaretar de kjøletekniske løsningene. Vi har utviklet et eget konsept for buffet- og brettbaneløsninger. Avtagbare fronter gir enkel tilgang til de tekniske løsningene som ligger skjult i innredningen.

Buffet- og brettbaneløsninger med fin flyt

For at serveringen skal fungere, må det være fin flyt i bevegelsene rundt buffeten. Vi har utviklet et eget konsept for buffet- og brettbaneløsninger. Avtagbare fronter gir enkel tilgang til de tekniske løsningene som ligger skjult i innredningen.

Transportable og kompakte messekjøkken

Faginnredning har utformet en unik løsning rettet mot matvareprodusenter og andre som presenterer varer på messer. Vi leverer et kjøkken som enkelt kan fraktes, monteres og demonteres. Messekjøkkenet er komplett og kompakt, med alle funksjoner tilpasset kundens behov.

Robuste storkjøkken

Faginnredning leverer robust innredning for storkjøkken, som også ivaretar de kjøletekniske løsningene. Vi har utviklet et eget konsept for buffet- og brettbaneløsninger. Avtagbare fronter gir enkel tilgang til de tekniske løsningene som ligger skjult i innredningen.

Spesialtilpasset kjøkkenløsning

Vi leverer komplette kjøkkenløsninger – utformet i harmoni med resten av bygget. Kjøkkenløsningen utføres i solid kvalitet, tilpasset kundens behov. Faginnredning tilbyr et stort utvalg av benkeplater, håndtak, vask- og blandebatteri og hvitevarer.

Lounge og sittegrupper
Trivelige områder

Trivelige myldreområder der kolleger møtes er med på å løfte arbeidshverdagen. Faginnredning utformer innredningen i harmoni med interiøret. Behagelige sittegrupper i runde eller rette former, høye bord for en kjapp kaffe – innredningen skal innby til bevegelse og komfort.

Miljøstasjoner
fleksible sorteringsløsninger

Miljøvennlige sorteringsløsninger blir stadig viktigere i moderne næringsbygg. Disse skal tåle slitasje, være enkle å renholde – og gjøre resirkulering til en naturlig aktivitet. Faginnredning tilpasser miljøstasjonen etter byggets størrelse og behov.